LEARN & FUN
WITH GYMNASTICS

The New Gym Club เปิดสอนยิมนาสติก ขอเชิญชวน เด็กๆ ทุกๆคน มาร่วมหาประสบการณ์ ความสนุกสนานในรูปแบบใหม่กับการเล่นกีฬาที่แสนสนุกสนานในบรรยากาศ ที่มีแต่เสียงหัวเราะและความเป็นกันเองของครูผู้สอน ปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติ ที่มีต่อกีฬา ว่าไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป และมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถนำวิชาความรู้ ที่ได้เรียน นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่แต่เพียงต้องเป็นนักกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเสริมสร้าง ให้เด็กๆ รักและสนุกสนานกับการออกกำลังกาย

ทดลองเรียนได้ที่ 095-365-2879 , 089-205-0362


LEARN & FUN
WITH GYMNASTICS

The New Gym Club เปิดสอนยิมนาสติก ขอเชิญชวน เด็กๆ ทุกๆคน มาร่วมหาประสบการณ์ ความสนุกสนานในรูปแบบใหม่กับการเล่นกีฬาที่แสนสนุกสนานในบรรยากาศ ที่มีแต่เสียงหัวเราะและความเป็นกันเองของครูผู้สอน ปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติ ที่มีต่อกีฬา ว่าไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป และมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถนำวิชาความรู้ ที่ได้เรียน นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่แต่เพียงต้องเป็นนักกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเสริมสร้าง ให้เด็กๆ รักและสนุกสนานกับการออกกำลังกาย

ทดลองเรียนได้ที่ 095-365-2879 , 089-205-0362


LEARN & FUN
WITH GYMNASTICS

The New Gym Club เปิดสอนยิมนาสติก ขอเชิญชวน เด็กๆ ทุกๆคน มาร่วมหาประสบการณ์ ความสนุกสนานในรูปแบบใหม่กับการเล่นกีฬาที่แสนสนุกสนานในบรรยากาศ ที่มีแต่เสียงหัวเราะและความเป็นกันเองของครูผู้สอน ปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติ ที่มีต่อกีฬา ว่าไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป และมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถนำวิชาความรู้ ที่ได้เรียน นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่แต่เพียงต้องเป็นนักกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเสริมสร้าง ให้เด็กๆ รักและสนุกสนานกับการออกกำลังกาย

ทดลองเรียนได้ที่ 095-365-2879 , 089-205-0362
FOLLOW US
CLASS ROOM


BASIC
3-6 years oldคอร์สพื้นฐานสำหรับเด็ก อายุ 3 – 6 ปี

การเรียนมุ่งเน้นเสริมสร้างกิจกรรมเชิงนันทนาการ ควบคู่ไปกับการเรียนทักษะพื้นฐานของยิมนาสติก ต่างๆ เน้นฝึกทักษะสมรรถภาพทางกาย การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดิน , การวิ่ง หรือการกระโดด เน้นฝึกสมาธิและการทรงตัว ประกอบกับเกมส์กิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน


รายละเอียด


BASIC
7-13 years oldคอร์สพื้นฐาน อายุ 7 – 13 ปี

การเรียนมุ่งเน้นเสริมสร้างกิจกรรมเชิงนันทนาการ ควบคู่ไปกับการเรียนทักษะพื้นฐานของยิมนาสติก ต่างๆ เน้นฝึกทักษะสมรรถภาพทางกาย การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดิน , การวิ่ง หรือการกระโดด เน้นฝึกสมาธิและการทรงตัว ประกอบกับเกมส์กิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน


รายละเอียด


ADVANCED
1 hoursคลาสเรียน Advanced  1 ชั่วโมง

การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นในด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และการสร้างความอดทนของกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของร่างกาย ควบคู่ไปกับการฝึกท่ายิมนาสติกขั้นระดับกลาง


รายละเอียด


ADVANCED
2 hoursคลาสเรียน Advanced  2 ชั่วโมง

การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นในด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และการสร้างความอดทนของกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของร่างกาย ควบคู่ไปกับการฝึกท่ายิมนาสติกขั้นระดับกลาง


รายละเอียด


START PLAYING SPORT
START WITH GYMNASTICS


ประโยชน์ของวิชายิมนาสติก
ไม่เพียงแค่ความสนุก แต่จะเห็นว่ากีฬา “ยิมนาสติก” ยังมีประโยชน์ต่อทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ช่วยให้พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กดีขึ้น ไม่ว่าจะเป้นการปรับบุคลิกภาพเสริมสร้าง IQ ซึ่งเด็กๆ จะมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีขึ้น เรียนรู้ได้เร็วกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกายและมี EQ ที่ดี ร่าเริงและเข้าสังคมง่าย ถ้าอยากชักชวนให้ลูกสนุกกับการออกกำลังกาย อาจลองให้เริ่มต้นด้วยการเล่นกีฬา “ยิมนาสติก” ดูนะครับOUR TEACHERS
CERTIFICATE

Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image


LEARN & FUN
WITH GYMNASTICS


The New Gym Club เปิดสอนยิมนาสติก ขอเชิญชวน เด็กๆ ทุกๆคน มาร่วมหาประสบการณ์ ความสนุกสนานในรูปแบบใหม่กับการเล่นกีฬาที่แสนสนุกสนานในบรรยากาศ ที่มีแต่เสียงหัวเราะและความเป็นกันเองของครูผู้สอน ปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติ ที่มีต่อกีฬา ว่าไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป และมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถนำวิชาความรู้ ที่ได้เรียน นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่แต่เพียงต้องเป็นนักกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเสริมสร้าง ให้เด็กๆ รักและสนุกสนานกับการออกกำลังกายEMOTIONAL INTELLIGENCE

ฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก และให้มีจิตใจที่อ่อนโยน มีความเอื้ออาทร และร่วมมือซึ่งกันละกัน ซึ่งนำไปสู่ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

INTELLIGENCE QUOTIENT

ช่วยให้เด็กใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ได้เหมาะสมเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของการทำงานในระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท ทำให้เด็กมีความฉลาดทางสติปัญญา

STRONG & FLEXIBILITY

ช่วยให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงและยืดหยุ่นส่งผลให้รูปร่าง บุคลิกภาพ เช่นการนั่ง การยืน การเดิน มีบุคลิกภาพที่สง่างาม


MAIN OFFICE


ซอยบางขนุน 5 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

095-365-2879 / 089-205-0362

yimzuza@gmail.com