ความสนุกสนานคือความแข็งแกร่งของเด็กๆ

GYMNASTICS, AND IT’S BENEFITS

นอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้ว กีฬายิมนาสติก ยังให้ประโยชน์ต่อทั้งด้านร่างกาย และ จิตใจ ช่วยให้พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กดีขึ้น


สโมสร The New Gym Club ไม่ได้มุ่งเน้นฝึกฝนเด็กเป็นนักกีฬา เพียงอย่างเดียว แต่เน้นฝึกให้เด็กๆ รักและสนุกสนานกับการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ปลูกฝังความสนุกสนานการทำกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนๆ และครูผู้สอน ในบรรยากาศการเรียนที่แสนเป็นกันเอง ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะพื้นฐานทางด้านยิมนาสติกฝึกการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้างพัฒนาการความรู้ความสามารถเพื่อนำวิชาความรู้ที่ได้เรียน นำไประยุกต์ใช้ในกีฬาประเภทต่างๆ และในชีวิตประจำวัน


GYMNASTICS

THE BENEFITS

ไม่เพียงแต่ความสนุก แต่จะเห็นว่ากีฬา ยิมนาสติก ยังให้ประโยชน์ต่อทั้งด้านร่างกาย และ จิตใจ ช่วยให้พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับบุคลิกภาพ เสริมสร้าง IQ ซึ่งเด็กๆ จะมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีขึ้น เรียนรู้ได้เร็วกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกายและมี EQ ที่ดี ร่าเริงและเช้าสังคมง่าย ถ้าอยากชักชวนให้ลูกสนุกกับการออกกำลังกาย อาจลองให้เริ่มต้นด้วยการเล่นกีฬา ยิมนาสติก ดูนะครับ


กีฬายิมนาสติก ช่วย เสริมพัฒนาการเด็ก ในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนEMOTIONAL INTELLIGENCE

ฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก และให้มีจิตใจที่อ่อนโยน มีความเอื้ออาทร และร่วมมือซึ่งกันละกัน ซึ่งนำไปสู่ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

INTELLIGENCE QUOTIENT

ช่วยให้เด็กใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ได้เหมาะสมเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของการทำงานในระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท ทำให้เด็กมีความฉลาดทางสติปัญญา

STRONG & FLEXIBILITY

ช่วยให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงและยืดหยุ่นส่งผลให้รูปร่าง บุคลิกภาพ เช่นการนั่ง การยืน การเดิน มีบุคลิกภาพที่สง่างาม


คลาสเรียน

ทางสโมสรเรามีคลาสเรียนรองรับทุกความต้องการ ทุกช่วงวัย

BASIC


การเรียนมุ่งเน้นเสริมสร้างกิจกรรมเชิงนันทนาการ ควบคู่ไปกับการเรียนทักษะพื้นฐานของยิมนาสติก ต่างๆ เน้นฝึกทักษะสมรรถภาพทางกาย การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดิน , การวิ่ง หรือการกระโดด เน้นฝึกสมาธิและการทรงตัว ประกอบกับเกมส์กิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน


คอร์สพื้นฐานสำหรับเด็ก อายุ 3 – 6 ปี


คอร์สพื้นฐานสำหรับเด็ก อายุ 7 – 13 ปีADVANCED


การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นในด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และการสร้างความอดทนของกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของร่างกาย ควบคู่ไปกับการฝึกท่ายิมนาสติกขั้นระดับกลาง


คลาสเรียน Advanced 1 ชั่วโมง


คลาส Advanced ครั้งละ 2 ชมNEW MEMBER
GET DISCOUNT 50%


ข่าวดีสำหรับผู้ปกครองและเด็กๆ สมาชิกใหม่รับ ส่วนลด ทันที 50 % เพียง สมัครในวัน ทดลองเรียน

ติดต่อจองคลาส ทดลองเรียนได้ที่
095-365-2879 , 089-205-0362