December 1, 2017
BambiGame_912
BambiGame_988
BambiGame_989
BambiGame_993
BambiGame_995
BambiGame_997
BambiGame_998
BambiGame_999
BambiGame_1000
BambiGame_1001
BambiGame_1005
BambiGame_1006
BambiGame_1007
BambiGame_1008
BambiGame_1009
BambiGame_1010
BambiGame_1011
BambiGame_1013
BambiGame_1015
BambiGame_1017
BambiGame_1018
BambiGame_1019
BambiGame_1020
BambiGame_1022
BambiGame_1023
BambiGame_1024
BambiGame_1025
BambiGame_1026
BambiGame_1039
BambiGame_1194
BambiGame_1195
BambiGame_1196
BambiGame_1198
BambiGame_1200
BambiGame_1201
BambiGame_1202
BambiGame_1203
BambiGame_1204
BambiGame_1205
BambiGame_1206
BambiGame_1212
BambiGame_1213
BambiGame_1214
BambiGame_1216
BambiGame_1218
BambiGame_1222
BambiGame_1224
BambiGame_1225
BambiGame_1226
BambiGame_1227

ภาพการแข่งขัน Bambi Game 2017 – บาร์

Download file รูปทั้งหมดที่ Link นี้นะครับ
http://thenewgymclub.com/wp-content/uploads/BambiGame2017.zip

 

THE NEW GYM CLUB เปิดสอนยิมนาสติก สำหรับเด็ก รับสมัครตั้งแต่ อายุ 3 ขวบขึ้นไป
ขอเชิญชวน เด็กๆ ทุกๆคน มาร่วมหาประสบการณ์ ความสนุกสนานในรูปแบบใหม่กับการเล่นกีฬาที่แสนสนุกสนานในบรรยากาศ ที่มีแต่เสียงหัวเราะและความเป็นกันเองของครูผู้สอน ปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติ ที่มีต่อกีฬา ว่าไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป และมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถนำวิชาความรู้ ที่ได้เรียน นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่แต่เพียงต้องเป็นนักกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเสริมสร้าง ให้เด็กๆ รักและสนุกสนานกับการออกกำลังกาย

ทดลองเรียนได้ที่ 095-365-2879 , 089-205-0362


November 30, 2017
BambiGame_965
BambiGame_966
BambiGame_967
BambiGame_968
BambiGame_969
BambiGame_970
BambiGame_974
BambiGame_975
BambiGame_976
BambiGame_978
BambiGame_980
BambiGame_1125
BambiGame_1126
BambiGame_1127
BambiGame_1128
BambiGame_1132
BambiGame_1134
BambiGame_1135
BambiGame_1136
BambiGame_1137
BambiGame_1138
BambiGame_1294
BambiGame_1297
BambiGame_1299
BambiGame_1301
BambiGame_1303
BambiGame_1304
BambiGame_1306
BambiGame_1307
BambiGame_1308
BambiGame_1310
BambiGame_1311
BambiGame_1314
BambiGame_1316
BambiGame_1318
BambiGame_1319
BambiGame_1320

ภาพการแข่งขัน Bambi Game 2017 – โต๊ะกระโดด

Download file รูปทั้งหมดที่ Link นี้นะครับ
http://thenewgymclub.com/wp-content/uploads/BambiGame2017.zip

 

THE NEW GYM CLUB เปิดสอนยิมนาสติก สำหรับเด็ก รับสมัครตั้งแต่ อายุ 3 ขวบขึ้นไป
ขอเชิญชวน เด็กๆ ทุกๆคน มาร่วมหาประสบการณ์ ความสนุกสนานในรูปแบบใหม่กับการเล่นกีฬาที่แสนสนุกสนานในบรรยากาศ ที่มีแต่เสียงหัวเราะและความเป็นกันเองของครูผู้สอน ปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติ ที่มีต่อกีฬา ว่าไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป และมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถนำวิชาความรู้ ที่ได้เรียน นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่แต่เพียงต้องเป็นนักกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเสริมสร้าง ให้เด็กๆ รักและสนุกสนานกับการออกกำลังกาย

ทดลองเรียนได้ที่ 095-365-2879 , 089-205-0362


November 30, 2017
BambiGame_934
BambiGame_938
BambiGame_939
BambiGame_940
BambiGame_941
BambiGame_943
BambiGame_944
BambiGame_946
BambiGame_947
BambiGame_949
BambiGame_950
BambiGame_952
BambiGame_953
BambiGame_954
BambiGame_955
BambiGame_956
BambiGame_957
BambiGame_958
BambiGame_1115
BambiGame_1116
BambiGame_1119
BambiGame_1121
BambiGame_1260
BambiGame_1261
BambiGame_1262
BambiGame_1263
BambiGame_1264
BambiGame_1265
BambiGame_1267
BambiGame_1268
BambiGame_1269
BambiGame_1270
BambiGame_1273
BambiGame_1274
BambiGame_1275
BambiGame_1276
BambiGame_1277
BambiGame_1279
BambiGame_1286
BambiGame_1287
BambiGame_1288

ภาพการแข่งขัน Bambi Game 2017 – ฟลอร์

Download file รูปทั้งหมดที่ Link นี้นะครับ
http://thenewgymclub.com/wp-content/uploads/BambiGame2017.zip

 

THE NEW GYM CLUB เปิดสอนยิมนาสติก สำหรับเด็ก รับสมัครตั้งแต่ อายุ 3 ขวบขึ้นไป
ขอเชิญชวน เด็กๆ ทุกๆคน มาร่วมหาประสบการณ์ ความสนุกสนานในรูปแบบใหม่กับการเล่นกีฬาที่แสนสนุกสนานในบรรยากาศ ที่มีแต่เสียงหัวเราะและความเป็นกันเองของครูผู้สอน ปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติ ที่มีต่อกีฬา ว่าไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป และมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถนำวิชาความรู้ ที่ได้เรียน นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่แต่เพียงต้องเป็นนักกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเสริมสร้าง ให้เด็กๆ รักและสนุกสนานกับการออกกำลังกาย

ทดลองเรียนได้ที่ 095-365-2879 , 089-205-0362


November 30, 2017
BambiGame_1046
BambiGame_1047
BambiGame_1048
BambiGame_1049
BambiGame_1050
BambiGame_1051
BambiGame_1052
BambiGame_1053
BambiGame_1054
BambiGame_1055
BambiGame_1056
BambiGame_1058
BambiGame_1059
BambiGame_1060
BambiGame_1061
BambiGame_1062
BambiGame_1063
BambiGame_1064
BambiGame_1065
BambiGame_1066
BambiGame_1067
BambiGame_1068
BambiGame_1069
BambiGame_1070
BambiGame_1071
BambiGame_1072
BambiGame_1073
BambiGame_1074
BambiGame_1077
BambiGame_1078
BambiGame_1148
BambiGame_1151
BambiGame_1153
BambiGame_1155
BambiGame_1157
BambiGame_1158
BambiGame_1159
BambiGame_1160
BambiGame_1162
BambiGame_1163
BambiGame_1164
BambiGame_1165

ภาพการแข่งขัน Bambi Game 2017 – อุปกรณ์คานทรงตัว

Download file รูปทั้งหมดที่ Link นี้นะครับ
http://thenewgymclub.com/wp-content/uploads/BambiGame2017.zip

 

THE NEW GYM CLUB เปิดสอนยิมนาสติก สำหรับเด็ก รับสมัครตั้งแต่ อายุ 3 ขวบขึ้นไป
ขอเชิญชวน เด็กๆ ทุกๆคน มาร่วมหาประสบการณ์ ความสนุกสนานในรูปแบบใหม่กับการเล่นกีฬาที่แสนสนุกสนานในบรรยากาศ ที่มีแต่เสียงหัวเราะและความเป็นกันเองของครูผู้สอน ปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติ ที่มีต่อกีฬา ว่าไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป และมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถนำวิชาความรู้ ที่ได้เรียน นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่แต่เพียงต้องเป็นนักกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเสริมสร้าง ให้เด็กๆ รักและสนุกสนานกับการออกกำลังกาย

ทดลองเรียนได้ที่ 095-365-2879 , 089-205-0362


November 29, 2017
BambiGame_910
BambiGame_913
BambiGame_914
BambiGame_920
BambiGame_921
BambiGame_926
BambiGame_928
BambiGame_929
BambiGame_931
BambiGame_962
BambiGame_1032
BambiGame_1036
BambiGame_1042
BambiGame_1060
BambiGame_1085
BambiGame_1086
BambiGame_1087
BambiGame_1088
BambiGame_1089
BambiGame_1090
BambiGame_1091
BambiGame_1092
BambiGame_1093
BambiGame_1094
BambiGame_1095
BambiGame_1098
BambiGame_1099
BambiGame_1100
BambiGame_1101
BambiGame_1102
BambiGame_1103
BambiGame_1104
BambiGame_1105
BambiGame_1106
BambiGame_1107
BambiGame_1109
BambiGame_1113
BambiGame_1122
BambiGame_1124
BambiGame_1140
BambiGame_1141
BambiGame_1174
BambiGame_1176
BambiGame_1179
BambiGame_1180
BambiGame_1184
BambiGame_1185
BambiGame_1186
BambiGame_1189
BambiGame_1230
BambiGame_1277
BambiGame_1328
BambiGame_1329
BambiGame_1330
BambiGame_1331
BambiGame_1332
BambiGame_1333
BambiGame_1334
BambiGame_1335
BambiGame_1336
BambiGame_1337
BambiGame_1338
BambiGame_1339
BambiGame_1340
BambiGame_1341
BambiGame_1342
BambiGame_1343
BambiGame_1346
BambiGame_1347
BambiGame_1348
BambiGame_1349
BambiGame_1350
BambiGame_1351
BambiGame_1352
BambiGame_1353

ภาพการแข่งขัน Bambi Game 2017 – บรรยากาศ

Download file รูปทั้งหมดที่ Link นี้นะครับ
http://thenewgymclub.com/wp-content/uploads/BambiGame2017.zip

 

THE NEW GYM CLUB เปิดสอนยิมนาสติก สำหรับเด็ก รับสมัครตั้งแต่ อายุ 3 ขวบขึ้นไป
ขอเชิญชวน เด็กๆ ทุกๆคน มาร่วมหาประสบการณ์ ความสนุกสนานในรูปแบบใหม่กับการเล่นกีฬาที่แสนสนุกสนานในบรรยากาศ ที่มีแต่เสียงหัวเราะและความเป็นกันเองของครูผู้สอน ปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติ ที่มีต่อกีฬา ว่าไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป และมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถนำวิชาความรู้ ที่ได้เรียน นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่แต่เพียงต้องเป็นนักกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเสริมสร้าง ให้เด็กๆ รักและสนุกสนานกับการออกกำลังกาย

ทดลองเรียนได้ที่ 095-365-2879 , 089-205-0362


November 27, 2017

ฝึกยิมนาสติก เด็กๆ ทำลังกาหน้า สอนโดย ครูยิม

THE NEW GYM CLUB เปิดสอนยิมนาสติก สำหรับเด็ก รับสมัครตั้งแต่ อายุ 3 ขวบขึ้นไป
ขอเชิญชวน เด็กๆ ทุกๆคน มาร่วมหาประสบการณ์ ความสนุกสนานในรูปแบบใหม่กับการเล่นกีฬาที่แสนสนุกสนานในบรรยากาศ ที่มีแต่เสียงหัวเราะและความเป็นกันเองของครูผู้สอน ปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติ ที่มีต่อกีฬา ว่าไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป และมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถนำวิชาความรู้ ที่ได้เรียน นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่แต่เพียงต้องเป็นนักกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเสริมสร้าง ให้เด็กๆ รักและสนุกสนานกับการออกกำลังกาย

ทดลองเรียนได้ที่ 095-365-2879 , 089-205-0362


November 25, 2017

น้องมู่หลานฝึก 1 เดือน ลังกาหลังได้!!

THE NEW GYM CLUB เปิดสอนยิมนาสติก สำหรับเด็ก รับสมัครตั้งแต่ อายุ 3 ขวบขึ้นไป
ขอเชิญชวน เด็กๆ ทุกๆคน มาร่วมหาประสบการณ์ ความสนุกสนานในรูปแบบใหม่กับการเล่นกีฬาที่แสนสนุกสนานในบรรยากาศ ที่มีแต่เสียงหัวเราะและความเป็นกันเองของครูผู้สอน ปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติ ที่มีต่อกีฬา ว่าไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป และมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถนำวิชาความรู้ ที่ได้เรียน นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่แต่เพียงต้องเป็นนักกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเสริมสร้าง ให้เด็กๆ รักและสนุกสนานกับการออกกำลังกาย

ทดลองเรียนได้ที่ 095-365-2879 , 089-205-0362


November 13, 2017
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก

ภาพบรรยากาศในชั้นเรียน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
เล่นกันสนุกสนานกันเลยทีเดียว 🙂

THE NEW GYM CLUB เปิดสอนยิมนาสติก สำหรับเด็ก รับสมัครตั้งแต่ อายุ 3 ขวบขึ้นไป
ขอเชิญชวน เด็กๆ ทุกๆคน มาร่วมหาประสบการณ์ ความสนุกสนานในรูปแบบใหม่กับการเล่นกีฬาที่แสนสนุกสนานในบรรยากาศ ที่มีแต่เสียงหัวเราะและความเป็นกันเองของครูผู้สอน ปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติ ที่มีต่อกีฬา ว่าไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป และมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถนำวิชาความรู้ ที่ได้เรียน นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่แต่เพียงต้องเป็นนักกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเสริมสร้าง ให้เด็กๆ รักและสนุกสนานกับการออกกำลังกาย

ทดลองเรียนได้ที่ 095-365-2879 , 089-205-0362


November 11, 2017
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก

ภาพบรรยากาศในชั้นเรียน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

THE NEW GYM CLUB เปิดสอนยิมนาสติก สำหรับเด็ก รับสมัครตั้งแต่ อายุ 3 ขวบขึ้นไป
ขอเชิญชวน เด็กๆ ทุกๆคน มาร่วมหาประสบการณ์ ความสนุกสนานในรูปแบบใหม่กับการเล่นกีฬาที่แสนสนุกสนานในบรรยากาศ ที่มีแต่เสียงหัวเราะและความเป็นกันเองของครูผู้สอน ปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติ ที่มีต่อกีฬา ว่าไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป และมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถนำวิชาความรู้ ที่ได้เรียน นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่แต่เพียงต้องเป็นนักกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเสริมสร้าง ให้เด็กๆ รักและสนุกสนานกับการออกกำลังกาย

ทดลองเรียนได้ที่ 095-365-2879 , 089-205-0362


November 5, 2017
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก
สอนยิมนาสติก

ภาพบรรยากาศในชั้นเรียน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

THE NEW GYM CLUB เปิดสอนยิมนาสติก สำหรับเด็ก รับสมัครตั้งแต่ อายุ 3 ขวบขึ้นไป
ขอเชิญชวน เด็กๆ ทุกๆคน มาร่วมหาประสบการณ์ ความสนุกสนานในรูปแบบใหม่กับการเล่นกีฬาที่แสนสนุกสนานในบรรยากาศ ที่มีแต่เสียงหัวเราะและความเป็นกันเองของครูผู้สอน ปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติ ที่มีต่อกีฬา ว่าไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป และมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถนำวิชาความรู้ ที่ได้เรียน นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่แต่เพียงต้องเป็นนักกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเสริมสร้าง ให้เด็กๆ รักและสนุกสนานกับการออกกำลังกาย

ทดลองเรียนได้ที่ 095-365-2879 , 089-205-0362